+48 667 254 321
support@old.photon2.thecamels.pl

|

Language:

  • English
  • Polski
  • Slovenčina

EU Projects

European Union Projects

Here is a list of EU projects that we benefit from to grow faster and reach new markets.

Co-financing agreement no: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18
Project name: Program rozwoju eksportu Photon Entertainment sp. z o.o.

Photon Entertainment sp z o.o. implements the project within sub-measure 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie Photon Entertainment sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynku krajowego na rynek Wielkiej Brytanii poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach.

Planowane efekty: Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach sprzedaż eksportowa firmy wzrośnie o 1% w 2020
roku

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 77 310,48 zł
Wydatki kwalifikowalne: 75 912,78 zł
Dofinansowanie EFRR: 62 248,46 zł